Овај мали пројекат је дело ПХП/JC групе 2 која је тренутно на обуци у Comtrade Code Academy. Употребили смо новонастали језик Ћ++ и тиме искористили врло српски програмски језик за онлајн симулацију врло српске кафане. Ако вам се допада наша апликација, можете нас контактирати на gordana.ss@gmail.com или нас упознати у просторијама Comtrade. Отворени смо за праксу, посао или било који вид сарадње.


Kафана код Ћ++